Dobrodošli na BiH on-line platformu za prijavu diskriminacije!

Svi građani Bosne i Hercegovine imaju pravo na jednak tretman. Ovo pravo zagarantovano je Zakonom o zabrani diskriminacije BiH iz 2009. godine. Diskriminacija je svaki postupak razlikovanja i nejednakog tretmana osobe ili grupe osoba zbog ličnih osobina koje ih čine različitim od ostalih. Platforma za prijavu diksriminacije predstavlja online mehanizam za prijavu slučajeva diskriminacije Instituciji ombudsmana u BiH i Ministarstvu za ljudska prava BiH i mogu je koristiti svi građani BiH. Platforma također nudi uvid u teritorijalnu zastupljenost diskriminacije u BiH i omogućava pristup važnim dokumentima i kontaktima relevantnih institucija iz oblasti zaštite ljudskih prava.

Platforma je nastala u sklopu projekta „Mladi romski lideri u akciji - Faza II“, koji provodi Save the Children u saradnji sa partnerima Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ iz Bijeljine i Udrugom „Altruist“ iz Mostara, a finansira Evropska unija. Platformu administriraju organizacije „Otaharin“ i „Altruist“.

Ukoliko ste doživjeli ili uočili slučaj diskriminacije i želite ga prijaviti, kliknite na dugme PRIJAVI DISKRIMINACIJU!

Ukoliko želite pregledati bazu prijavljenih slučajeva diskriminacije, kliknite na dugme BAZA PRIJAVA!


Koordinatori projekta