Institucije

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine - Sektor za ljudska prava
Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
+387 33 206 140
Institucija ombudsmena/ombdusmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine
Akademika Jovana Surutke br.13 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Grbavička br.4 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Kneza Višeslava b.b. 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Trg mladih br.8/1 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina
Gabrijela Jurkića bb 80100 Livno, Bosna i Hercegovina
+387 51 303 992