Prijavi diskriminaciju


Uputstvo
Oblik/osnov diskriminacije
Osnov, u odnosu na koga se primjećuje različito postupanje, koja je posljedica različitog postupanja i koje je pravo povrijeđeno.
Odaberite jedan ili više od ponuđenih oblika/osnova diskriminacije.
Grad/opština
Unesite naziv grada/opštine u kojem se desio problem kojeg prijavljujete.
Prijava protiv
Odaberite da li vršite prijavu protiv institucije/firme ili fizičkog lica.
Ime/naziv subjekta
Unesite naziv institucije/firme ili fizičkog lica protiv koga vršite prijavu.
Opis problema
U polje opis problema detaljnije opišite problem kojeg prijavljujete.
Vaši podaci
U odgovarajuća polja unesite vaše ime i prezime, telefon te e-mail adresu. Vaši podaci nisu obavezni.
Napomena
Nakon što ste pravilno popunili sva obavezujuća polja, kliknite na dugme PRIJAVI DISKRIMINACIJU. Po završetku svih obaveznih radnji dobit ćete potvrdni e-mail da je prijavljeni problem u fazi razmatranja.