Prijavi diskriminaciju

Ukoliko ste slučaj već prijavili Instituciji Ombudsmana putem drugih kanala prijavljivanje istog slučaja putem ove platforme nije potrebno.


Ukoliko ste slučaj već prijavili Instituciji Ombudsmana putem drugih kanala prijavljivanje istog slučaja putem ove platforme nije potrebno.

Uputstvo
Oblik/osnov diskriminacije
Osnov, u odnosu na koga se primjećuje različito postupanje, koja je posljedica različitog postupanja i koje je pravo povrijeđeno.
Odaberite jedan ili više od ponuđenih oblika/osnova diskriminacije.
Grad/opština
Unesite naziv grada/opštine u kojem se desio problem kojeg prijavljujete.
Prijava protiv
Odaberite da li vršite prijavu protiv institucije/firme ili fizičkog lica.
Ime/naziv subjekta
Unesite naziv institucije/firme ili fizičkog lica protiv koga vršite prijavu.
Opis problema
U polje opis problema detaljnije opišite problem kojeg prijavljujete.
Vaši podaci
U odgovarajuća polja unesite vaše ime i prezime, telefon te e-mail adresu. Vaši podaci nisu obavezni.
Napomena

Nakon što ste pravilno popunili sva obavezujuća polja, kliknite na dugme PRIJAVI DISKRIMINACIJU. Po završetku svih obaveznih radnji dobit ćete potvrdni e-mail da je prijavljeni problem u fazi razmatranja.

Ukoliko ste slučaj već prijavili Instituciji Ombudsmana putem drugih kanala prijavljivanje istog slučaja putem ove platforme nije potrebno.