Prijava broj 28 - 2018

Oblik/osnov diskriminacijeEtnička/nacionalna diskriminacija, Diskriminacija osoba s invaliditetom, Mobing
Grad/opštinaCentar Sarajevo
TipInstitucija/Firma
Anonimna prijavaNe
StatusU proceduri