Prijava broj 29 - 2018

Oblik/osnov diskriminacijeEtnička/nacionalna diskriminacija, Uznemiravanje, Mobing
Grad/opštinaCentar Sarajevo
TipInstitucija/Firma
Anonimna prijavaNe
StatusU proceduri