Prijava broj 38 - 2018

Oblik/osnov diskriminacijeEtnička/nacionalna diskriminacija
Grad/opštinaCentar Sarajevo
TipInstitucija/Firma
Anonimna prijavaNe
StatusU proceduri