Prijava broj 57 - 2019

Oblik/osnov diskriminacijeEtnička/nacionalna diskriminacija, Uznemiravanje, Mobing
Grad/opštinaNovi Grad Sarajevo
TipFizičko lice
Anonimna prijavaDa
StatusNova prijava