Prijava broj 61 - 2020

Oblik/osnov diskriminacijeUznemiravanje
Grad/opštinaČapljina
TipInstitucija/Firma
Anonimna prijavaNe
StatusNova prijava