Prijava broj 64 - 2020

Oblik/osnov diskriminacijeEtnička/nacionalna diskriminacija
Grad/opštinaCentar Sarajevo
TipInstitucija/Firma
Anonimna prijavaNe
StatusNova prijava