Prijava broj 65 - 2020

Oblik/osnov diskriminacijeSegregacija
Grad/opštinaCentar Sarajevo
TipInstitucija/Firma
Anonimna prijavaNe
StatusNova prijava